Julen gir rom for å stoppe litt opp, kjenne på hva som betyr noe. Pandemien har preget hverdagen, og det vi tok som en selvfølge før er ikke like selvsagt lenger. Gjennom denne tiden har mange blitt mer opptatt av maten vi spiser og at den blir produsert i Norge. Jeg er utrolig stolt over bøndene i Norge, som til tross for at de står i en tøff periode har levert varene. Gode, trygge, norske råvarer som vi vet at dere setter pris på. Den støtten blir viktig framover, omgivelsene vi produserer mat i endrer seg stadig.

Jeg kjenner på en økende uro, situasjonen for mange i landbruket er krevende. Bondens kostnader har økt kraftig. Det er særlig prisen på strøm, gjødsel og en del andre varer som bonden er avhengig av, som har gått opp. De fleste andre næringer merker også dette. Det kommer på toppen av en krevende situasjon med politisk motvind for landbruket over flere år. Avstanden mellom inntekta til bonden og andre grupper i samfunnet er stor. Vår viktigste jobb i tiden framover er å tette dette inntektsgapet. Vi trenger de små og de store bøndene, og alle midt imellom, for et fortsatt landbruk på linje med i dag. Og der vet vi at vi har deres støtte i ryggen. Det er viktig for oss. Politikken formes av de kravene som kommer fra folket, og dere har en mulighet til å påvirke.

Ved stortingsvalget gikk et flertall av stemmene til partier som står for et styrket, norsk landbruk. Regjeringa har en ambisjon om å sikre bonden en inntekt på nivå med andre grupper. Vi skal kjempe for at det blir en realitet de kommende årene, med vårens jordbruksoppgjør som første steg.

Viktig samfunnsoppdrag

Vi bønder gjør en jobb på vegne av samfunnet, vi har et samfunnsoppdrag. Vi tar hele landet i bruk til matproduksjon, vi bruker lokale ressurser og vi jobber for god dyrehelse og lite medisinbruk. I tillegg er vi en viktig del av beredskapen. Både når det gjelder matproduksjon, og i lokalsamfunnet. Den kraftige kostnadsøkningen den siste tiden viser at internasjonale forhold også påvirker oss her til lands. Det understreker verdien av matproduksjon i eget land.

Ved brann, naturkatastrofer og i andre situasjoner er bonden en viktig del av den lokale beredskapen. Redskapene og kompetansen vår kan brukes til langt mer enn å produsere mat, og vi stiller opp for samfunnet.

Du som leser dette skal kjenne deg trygg på at du får sunn, god, norsk mat på bordet. Også når det skjer ting utenfor våre landegrenser.

Norsk mat

Nå er det tid for gode stunder med venner, familie og god norsk mat på bordet. For mange er nettopp måltidene det viktigste med jula. Benytt muligheten til å finne fram gode kvalitetsprodukter fra den norske bonden. Håndverkspølser, julesylte, deilige norske oster, juleepler, rosenkål og skikkelig kålrabi. For hva ville egentlig jula vært uten?

Takk for støtten og at dere velger akkurat oss både på julebordet, og ellers i året.

Med ønsker om en fortsatt god jul, og med håp om et godt nytt år.