Har fulgt med i avisene om brøyting av parkeringsplassen på Fursetfjellet.

Jeg blir lei meg når jeg ser hvordan offentlige instanser mener og kommenterer driften og bruken av parkeringsplassen.

Vi skal heller hedre frivilligheten og de som står på for at hver og en kan ha muligheter til å ta seg en tur på ski i et fantastisk turterreng/løyper (som strekker seg fra Skaret til Osmarka for den som ønsker å gå langt). I tillegg har Batnfjord idrettslag satt opp et lite skitrekk som er i flittig bruk (drevet på frivillig basis).

Det går ikke an å regne timer og betaling for alt. Uten frivilligheten har vi kanskje måttet betale både for løypene og parkering. Løypene blir kjørt opp gratis av flinke folk som ikke har betaling for det. De lager «trikkeskinner» ute i terrenget som vi kan bruke gratis!

Hvem betaler de reelle utgiftene til diesel/nye deler og vedlikehold – jo det er idrettslaget!

Vi bor i et land der frivilligheten er en del av vår sosiale hverdag. Alle skal få muligheten til å delta i samfunnet uansett nivå. Her lager idrettslaget lavterskeltilbud som de fleste kan benytte. Det er god folkehelse for en 50 lapp.

Det er noen her som trenger en holdningsendring.

Tror dere ikke at en traktor og snøfres koster noe når utstyret kommer fra bygda?

Å betale for parkering i byen er det ingen som tenker over – selv om det koster «skjorta».

Tilrettelegging generer stor aktivitet både for barn og voksne. Før tråkkemaskinene og snøscootere ble tatt i bruk var det et fåtall å se på skitur og ingen gikk på ski før til påske og da måtte det være solskinn!

Ære være frivilligheten i frivillighetens år!

God påske!

Les også

Hvem vil brøyte parkeringsplassen på Fursetfjellet hvis ikke BIL gjør det?