Møreaksen

Jeg er veldig glad for at et flertall i fylkesutvalget i Møre og Romsdal nå ber samferdselsminister/regjering om at prosessene rundt Møreaksen blir undersøkt, og at Stortinget oppfordres til å bruke Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å ta opp saken.

Det har vært et stort folkelig engasjement og protester på Møre og Romsdals prosjekt for å oppnå fergefri E39. Det er ytterligere forsterket når det nå er kommet frem opplysninger som sår tvil om Statens Vegvesen sin upartiskhet og nøytralitet.

Dette er alvorlig for folks tillitt til politiske beslutninger og til slike institusjoner som opptrer på vegne av staten ut i våre fylker. Vi må forvente at våre felles penger forvaltes på en samfunnsnyttig måte til beste for felleskapet.

Jeg har mitt standpunkt i denne saken, som jeg har frontet på vegne av Kristiansund Arbeiderparti, at alternativer til Møreaksen måtte utredes. Dette med bakgrunn i den kostnytte effekten dette veiprosjektet skal ha for også den nordlige delen av fylket.

Jeg var derfor noe optimistisk når Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen om en ytterligere utredning av prosjektet i forhold til alternativer som kunne gjøre prosjektet samfunnsmessig bedre.

Jeg støtter derfor fylkesutvalget fullt ut at de tar tak i saken. Jeg er svært glad for at mitt parti, Arbeiderpartiet, har vært en viktig bidragsyter til at forslaget ble vedtatt. Dette er et tydelig styringssignal som jeg som stortingskandidat vil følge opp i Stortinget.

Les også

Hva vet Statens Vegvesen?