Frei kommunestyre ville ha filmforbud fra møtene, og det er temaet i denne gatepraten fra februar 1990