Første nyttårsdag 1990 brant Øverlandsbrygga ned til grunnen. Etterforsker Nils Aukan ble satt til å finne årsaken.