Jan Sky var sportsjournalist i lokalTV på 80- og 90-tallet. I denne sendingen fra 31. mars 1992 blir det et gjensyn med blant annet den populære sportsreporteren.