Talgøenga Blueslag spiller for inviterte gjester i Nordmøre LokalTVs kantine på Løkkemyra i Kristiansund, 22. februar 1992.