50 år etter krigens utbrudd i Norge besøkte Kong Olav Nordmøre og Romsdal. LokalTV var med på turen som gikk fra Molde til Kristiansund.