I 1990 gjennomførte elever ved Langveien ungdomsskole en stor undersøkelse om røyking blant elevene på skolen. Resultatet av undersøkelsen ble presentert på Nordmøre Lokaltv.