Krifastanlegget skapte store forandringer i naturen. Vi går tilbake til mars 1990.