– Dette har de ansatte sett fram til, sier klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal.

Til tross for flere pålegg fra Stortinget om å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund, som ble stengt 8. februar 2021, skjer det altså først nå. Ifølge Helse Møre og Romsdal er forklaringen at man har manglet fagfolk for å kunne sikre et faglig forsvarlig tilbud.

– Jeg ønsker å berømme den store innsatsen for å få på plass fagfolk. Jeg tror det er få som forstår hvor mye arbeid som ligger bak dette i en situasjon med nasjonal og internasjonal mangel på både gynekologer og jordmødre, sier adm. dir. Øyvind Bakke i en pressemelding.

Mandag-fredag

Etter at to av legene nylig fikk godkjent sin spesialisering i gynekologi, er det nå tilstrekkelig med overleger til å kunne gjenåpne avdelingen som en 5-døgnspost.

– Vi har jobbet lenge for å få til å gjenåpne, og jeg er derfor glad for at vi nå har kommet dit at vi kan presentere en dato, sier avdelingssjef Johan Kippervik i pressemeldingen.

5-døgnspost er en driftsform hvor det vil bli tatt imot fødende fra mandag kl. 08 til fredag kl. 08. Barselavdelingen vil være åpen hele uken, slik den er i dag.

– I tiden framover kan de som fortsatt vil føde i Molde og heller bruke barselavdelingen i Kristiansund, få full anledning til det, sier Kippervik.

Drøftingsmøte

Før åpningen 6. juni vil det gjennomføres et drøftingsmøte med tillitsvalgte om driftsformen. Det blir også lagt ut mer detaljert informasjon på hjemmesiden til Helse Møre og Romsdal.

– Vi vil sende ut utfyllende informasjon til kommunehelsetjenesten og til de gravide. Det er viktig for oss at de gravide kjenner seg trygg fram mot fødselen, sier seksjonsleder Johanne Gryt i pressemeldingen.

– Vi vet at de ansatte gleder seg veldig til å ta imot de fødende igjen og er veldig glad for at vi fikk til dette før sommeren, sier klinikksjef Georg Johnsen i den samme pressemeldingen.