Det melder fylkeskommunen selv i en pressemelding onsdag.

Av de 7,5 millionene, går hele seks av dem til to kommuner på Nordmøre: Averøy og Aure.

De resterende pengene fordeles mellom Ørsta og Volda.

Tilskuddet skal gå til å utvikle torg, gatemiljø og plasser som bidrar til å skape folkeliv og trivsel i tettstedene.

Averøy får fire millioner kroner i støtte til sitt prosjekt, som er "Opparbeiding av rådhuspark og nærmiljøanlegg Bruhagen sentrum". De fire millionene er en tredjedel av den totale kostnaden.

Kommunedirektør Berit Hannasvik i Averøy kommune mener tildelingen er avgjørende for det langsiktige arbeidet med å utvikle kommunesenteret.

– Averøy satser målrettet på tettstedsutvikling. Vi skal ha et kommunesenter der folk bor og trives, ha allsidige aktivitetstilbud og nødvendige tjenester i hverdagen. Prosjektene som får støtte er heiet fram både politisk og administrativt i kommunen, og vi er glade for å ha en solid støttespiller og fagkompetansen i tettstedprosjektet til fylkeskommunen. For å kunne realisere Straumsvågen nærmiljøområde og rehabilitering av Rådhusparken trenger vi både faglig og økonomisk drahjelp, som tettstedprogrammet bidrar til, sier hun til mrfylke.no.

Mens Aure kommune får to millioner kroner i støtte til opparbeiding av torg i Aure sentrum. Dette er også en tredjedel av den totale beregnede kostnaden.

Du kan lese mer om de to prosjektene her.

Averøya:

Kommunen ønsker å ruste opp og lage felles møteplass i Straumsvågen nærmiljøområde og ruste opp rådhusparken i Bruhagen sentrum. I rådhusparken er det planer om nye sitteplasser, lekeområde, boltreplass, trampoline og grøntanlegg. Straumsvågen nærmiljøområde er det planlagt gapahuk, sitteplasser i trappetrinn ned mot vannkanten, kaianlegg og brygge.

Kommunen har arbeidet målrettet med disse sentrumstiltakene og har tidligere fått midler til planlegging og prosjektering fra fylkeskommunen. Ungdomsrådet har deltatt i prosjektet med å finne hva slags funksjoner og innhold møteplassene skal ha. Målet er at rådhusparken og nærmiljøanlegget skal stå ferdig i 2023.

Aure:

Kommunen ønsker å opparbeide Auretorget i sentrum. Planen er å etablere sitteplasser, lekeelement, plantekasser og en paviljong til arrangement. Deler av belegningssteinen som ligger på plassen i dag skal brukes på nytt. Parkeringsplassene på torget vil bli flyttet slik at det blir trygt for unger å leke og trivelig å oppholde seg.

Auretorget har potensiale til å bli det sentrale møtepunktet, og skal bidra til mer bruk av sentrum både for fastboende og tilreisende. Torget kan brukes til arrangement og aktiviteter gjennom hele året, til alt fra markedssdager til julegrantenning.

Det er tidligere gjennomført stedsanalyse i kommunesenteret, og opparbeiding av torget er det første konkrete tiltaket etter analysen.