Gå til sidens hovedinnhold

Gir millionbeløp for sikring av kulturminner på Nordmøre

Reperbanen i Kristiansund og Rimstad kraftstasjon i Tingvoll er blant byggene som får tildelt penger.

Den 9. mars fordelte Kultur-, næring og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune 14,8 millioner i tilskudd til i alt 27 prosjekt fra sør til nord i fylket. Pengene skal gå til vedlikehold i bevaring av kulturminner i fylket.

Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

– Vi har støttet prosjekter som vi mener har en betydning for regionen eller som har høy verdi for lokalsamfunnet, sier fungerende leide i Kultur-, næring- og folkehelseutvalget Joakim Skaar.

– Målet med tildelingene er å bidra til at kulturminner og kulturmiljø får det vedlikeholdet de trenger, og vi ser at behovet for en slik økonomisk støtte er stort, sier Skaar.

På Nordmøre har man gitt tilskudd til Brunsvikens reperbane i Kristiansund på 820.000 kroner, 520.000 kroner for 2021 og 300.000 kroner for 2022. Søker der var Nordmøre museums venner i Kristiansund.

Rimstad Kraftstasjon i Tingvoll har blitt tildelt 280.000 kroner for 2021. Søker der var Rimstad kraftstasjons vennelag.

Blant private, fredede bygg har Flåstua i Sunndal har fått tilskudd for 200.000 kroner for 2022.

Nytt av året er at fylkeskommunen har fått ansvar for brannsikring av tette trehusmiljø og tekniske og industrielle kulturminne. I denne kategorien ble Surnadal kommune tildelt 200.000 kroner for 2021 til brannsikring av tettbebygde trehusområder. Søknaden gjelder for Surnadalsøra og Todalsøra.

Kommentarer til denne saken