Samferdselsutvalget har prioritert to millioner kroner til ti trafikksikringsprosjekt i Møre og Romsdal. Det skriver fylkeskommunen selv på sin nettside.

Prosjektene blir gjennomført som 50/50-spleiselag med kommunene.

Totalt deles det ut penger til ti prosjekt i hele fylket. To av dem er på Nordmøre:

KommuneProsjektTotalkostnadStøtte fra fylket

Gjemnes

Veglys, Bergsøya – Hamna

588 850

294 425

Kristiansund

Fortau v/ Frei barneskole

800 000

400 000

Prosjektene blir gjennomført av kommunene og trafikksikringsmidlene blir tildelt når prosjektene er ferdige.