Tilgangen på praksisplasser er en av de største flaskehalsene for å utdanne mer helsepersonell, kunnskapsdepartementet. Høgskoler og universiteter får 50 millioner ekstra i år, som skal brukes til å øke antall praksisplasser.

Det skriver Regjeringen i en pressemelding. Pengene ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Midlene er fordelt mellom 17 høyskoler og universiteter. På listen står også Høgskolen i Molde, som har studiesteder både i Molde og Kristiansund.

Høgskolen i Molde får 1.382.400 kroner. Pengene skal gå til å dekke utgifter til reise og bosted for studenter som har praksisplass langt unna studiestedet.

NTNU, UiT – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole i Oslo er blant de som får mest.

Kommer mer på sikt

Minister for høyere utdanning, Ola Borten Moe, lover også at det vil komme mer støtte på sikt.

– Regjeringen har opprettet flere studieplasser, men dette krever også flere praksisplasser. I 2022 følger vi opp med direkte støtte til utdanningsinstitusjoner for å gjøre det lettere for studenter å ha praksisplass langt fra campus, sier Borten Moe.