Viser til Tidens Krav leder 25.03.22:

Når en stor og kraftig militærmakt som Russland (kan ta med Hviterussland også) truer europeiske land, bør det ikke komme overraskende på noen at dette forener landene mot det som anses som en farlig trussel.

Det å bruke en slik selvfølgelighet som dette til å mene at Norge skal melde seg inn i EU, er en gedigen overreaksjon.

At land som Finland og Sverige, på bakgrunn av krigen i Ukraina, vurderer å melde seg inn i NATO, kan ikke sammenlignes med å melde Norge inn i EU.

Norske myndigheter er sikkert sjeleglade for at EU staker opp kursen, slik at de slipper å ta egne upopulære valg i forhold til Putin – noe de samme myndigheter viser når de forholder seg til EØS-avtalen som lydige undersåtter.

Strømpriskrisen i Sør-Norge er et eksempel på hvor langt norske myndigheter er villig til å gå, for å innynde seg EU.

Dette og lignende saker trenger vi ikke mer av!

Les også

En ny tid for Europa