Går inn med fem millioner: – Vil ha en aktiv rolle i prosjektet

Fylkeskommunedirektøren foreslår at fylkeskommunen går inn med fem millioner kroner i Todalsfjordprosjektet AS, og vil at fylkeskommunen som vegeier skal ha en aktiv rolle i prosjektet.