Innsendt bidrag: Onsdag kveld inviterer Gamle Kvernes bygdemuseum til feiring av sitt 80-årsjubileum! Det er en aktiv jubilant vi har med å gjøre, og denne kvelden skal vi presentere et rykende ferskt jubileumsskrift ført i pennen av Rolf Egil Solli. Etter foredraget, blir det kake og kaffe. Vi håper at mange ønsker å ta turen!

Museumstanken blir sådd

Da Kristiansund ble bombet i aprildagene i 1940, brant store deler av byen ned. Også museumssamlingen ble borte; ei samling som hadde vært rik på gjenstander fra hele Nordmøre. For å gjenoppbygge museet i Kristiansund, ble kommunene omkring oppfordret til å sende inn gjenstander til byen. Men for mange føltes det risikabelt å sende fra seg de flotteste tingene de eide til den byen som nettopp hadde brent ned. Det var ei usikker tid i landet, og vi kan også tenke oss at det var en avstand mellom by og land. Oppfordringen fra museumsnemnda i Kristiansund ble tatt opp i kommunestyrene rundt om på Nordmøre, og da Bremsnes kommune fikk saken på bordet, vedtok de at de ønsket å se på muligheten for å bygge opp et museum selv, helst på Kvernes der hovedkirken sto. De sendte saken videre til Kvernes kommune, som fattet samme vedtak, og som sende den videre til Kornstad og Eide kommuner med samme resultat. Og den 30. september 1941 ble det første museumsstyret for Gamle Kvernes bygdemuseum konstituert. Museet skulle omfatte gamle Kvernes prestegjeld, som var herredene Bremsnes, Kvernes og Kornstad på Averøya, Eide kommune og Storlandet i senere Gjemnes kommune. Derfor ble navnet Gamle Kvernes bygdemuseum valgt.

Stort engasjement

Etter hvert vokste samlingen og også engasjementet rundt museet. Protokoller fra den tidligste tiden viser en stor aktivitet og planene som ble lagt den gangen, har vært grunnlaget for arbeidet gjennom alle disse åra, med noen justeringer for å hele tiden sørge for at museet skal være relevant i den tiden vi til enhver tid befinner oss i.
De kulturhistoriske husa ble hentet fra ulike steder i prestegjeldet, og omkringliggende strøk. Det samme gjaldt gjenstander, og etter hvert også fotografier og arkivmateriell. Utstillinger om Fosnakultur, kystkultur og levd liv kom til, og fiskarbondens arv ble den røde tråden i alt museet foretok seg. Store arrangementer som Olsokstevne, Saltfiskballdag, Kirkestivandring, med flere, ble etter hvert faste innslag, og mange frivillige har lagt ned en stor innsats for at aktiviteten har kunnet holdes høy gjennom så mange år. Også skolene har vært flinke til å bruke museet, noe vi er svært glade for, for det er den yngre generasjonen som skal bringe kulturarven videre. Og ved å gi dem et eierskap til sin egen historie, er det større sannsynlighet for at de gjør nettopp det.

Mange har bidratt

Museet skal forvalte kulturarven på vegne av folket – et stort og viktig oppdrag – og det er mange som har bidratt til at Gamle Kvernes bygdemuseum har kunnet oppfylle sitt samfunnsoppdrag gjennom alle disse 80 åra. Og dette har vi lyst til å feire sammen med dere! I jubileumsskriftet har Solli med flere tatt for seg fire 20-årsbolker og dykket ned i protokoller, foretatt intervjuer og sett gjennom et stort fotomateriale for å bedre forstå utviklingen. Dette presenteres både i skriftet og i foredrags form denne kvelden. Velkommen!

Les også

Hustadvika held fram som nordmøringar