Gågata og lekeareal

– Først tok de paviljongen. Nå tar de også lekeplassen. Vi driver restaurant i Skolegata, og lekeplassen er populær hos barna som besøker oss, uttalte Berit Dyb Løvoldtil TK 23.juni. En fallitterklæring fra kommunen, mener Inger L Viktil.

– Først tok de paviljongen. Nå tar de også lekeplassen. Vi driver restaurant i Skolegata, og lekeplassen er populær hos barna som besøker oss, uttalte Berit Dyb Løvoldtil TK 23.juni. En fallitterklæring fra kommunen, mener Inger L Viktil.

Av
DEL

LeserbrevJeg viser til den pågående debatten omkring gågata og lekeområder for barn. Gågata/-gatene har vært et gjentakende tema siden den ble foreslått etablert og fram til i dag. En del av temaet har vært brukermedvirkning og berørt næringsliv sin oppfatning og erfaring gjennom årene. Mange «drivere» har forsøkt seg med entusiasme og pågangsmot. Ingen ting gir seg selv. Det har mange smertelig erfart. Dessverre har mange ildsjeler sett seg nødt til å «kaste inn håndkledet».

Hovedtema er kjøring i gågata. Kjøringen skulle fra dag 1 være primært varetransport. Denne skulle skje mellom kl. 17.00 og kl. 11.00. Med andre ord utenfor den tiden publikum normalt oppholder seg i gata. Der hvor en har problemer med kjøring tross forbud, må det etableres fysiske hinder som f.eks. gjerde og bom. En bom som kan betjenes av brukere og ev. være tidsinnstilt.

Det ligger i ordet gågate at denne skal være forbeholdt gående og gjennom det være en trygg plass å ferdes på.

Når det påståes at gågata og spesielt området hvor paviljongen sto, er et farlig område for lekende barn, da blir jeg skremt. Hva er det som foregår i gågata som gjør den farlig for lekende barn? Trafikkfaren må fjernes og ikke barna. Dette må da være en gedigen fallitterklæring.

Det eneste hinderet for motorkjøretøy er et skilt som tydeligvis blir neglisjert av mange. Egnede, fysiske hinder er tydeligvis det eneste mange bilister og motorsyklister forstår. Det har historien vist oss!!!

Her står barnas favoritter etter at paviljongen ble fjernet. Paviljongen var et yndet tilholdssted for barnegrupper som inntok medbrakt matpakke. Var den helsefarlig, så burde den ha vært erstattet med en ny og «sikker» konstruksjon. Området er dessverre blitt fattigere.

Artikkelen i Tidens Krav gir uttrykk for at det skal settes opp benker og grøntanlegg i dette området. Der er bra. Mange ønsker å sitte mens de bivåner barnas lek. At benker og grøntanlegg skal erstatte fysiske sperringer mot motorisert ferdsel, virker merkelig. Flere tiår med prøving i form av «voksenopplæring/trafikkopplæring» har jo vist seg å være lite virkningsfullt.

Fysiske sperringer som gir mulighet for nødvendig ferdsel har vist seg å være nødvendig i andre byer. Hva er det som gjør Kristiansund så forskjellig fra andre gågateområder i det ganske land???

Driverne av Sjøstjerna har lagt seg i selen for å gjøre det trivelig for sine kunder og omgivelsene. Dette er et innslag som er på riktig sted og utformet som trivselsskaper. I tillegg er en av «blomsterkassene» som var et varemerke i gågata da den ble oppgradert, blitt beholdt. Dessverre har de fleste lidd en ublid skjebne til fordel for «ulogiske» konstruksjoner. Dette er i Skolegata.

Noen drivere i Nedre Enggate har også tatt skjeen i egen hånd for å skape miljøfaktorer i tilknytning til sin egen virksomhet.

Foran Frivillighetssentralen har en ett av mange krater etter fjernede trær. Her er det lett for svaksynte å få direkte kontakt med «moder jord». Skjemmende er det også. Nytt tre skulle ha stått parat da det gamle ble kjørt bort. Da hadde ikke stedet vært til fare for publikum. Området rundt den nye Frivillighetssentralen burde ha fått gode sittebenker i «normal» høyde og med god ryggstøtte både for gammel og ung. I en by med mye nedbør bør en tenke på benkeoverflater som snarest mulig slipper fukten og tørker opp. Glatte, vannavvisende flater burde ha vært en forutsetning. Er eksisterende tre-platt og trekasse ment som oppbevaringssted/flatbenk for å legge ned eldre som venter på drosje???

Sjakkbrettene og sjarken glir fint inn i Skolegata, men savner gode sittebenker for voksne bivånere, eldre som trekker fra Frivillighetssentralen og mot barn og ungdomsaktiviteter. Her kan skippere, mannskap og vordende «Magnus Carlsen-er» glede seg over det som tilbys.

Vestre lekeareal i Skolegata kan med fordel utvides med apparatur og benker. Haken ved dette området, er at den vil ligge i randsonen til en stor byggeplass som vilvære der over lang tid med tilhørende trafikk, støv og ikke minst støy. Kanskje er det uheldig å satse mer her før Kulturhuset er en realitet og en kan skape en helhet for lek, velvære og kultur.

Kraterne etter trær som er fjernet, er ikke mye å vise fram til turister, handlende fra distriktet og byens befolkning. Håper disse sårene utbedres før sommeren virkelig setter inn med folkeliv og røre.

Det vil være et positivt tiltak å ruste opp den gamle tomta til lekeplassen mellom Kirketomta og Kunstforeningen. Selv om denne blir liggende i «skyggen» av en storparkeringsplass, antar jeg at den kan indirekte knyttes sammen med arealene i Nerparken. Kanskje med et opphøyet, bredt gangfelt.

Denne plassen må ikke bli en erstatning for arealet i gågatekrysset, men et supplement til eksisterende lekeplasser.

Jeg håper at noen tar tak i spørsmålsstillingen snarest for at brukere, publikum fra fjern og nær og alle turister får oppleve trivelige og trygge gågater i Kristiansund.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags