Ga bort Kranaskjæret i strid med to politiske vedtak

Både formannskap og bystyre forutsatte eierskap i Kranaskjæret AS da de vedtok å overskjøte skjæret og å betale på selskapets millionlån. Men havneselskapets styre ga bort eiendommen, og i dag er perlen 100 prosent eid av Kristiansund småbåtlag.