Sunndal Sparebank delte ut gavemidler til fire organisasjoner i Kristiansund torsdag. Kvernberget Opp, som organiserer byggingen av trappa opp til Kvernberget, fikk 250.000 kroner.

I fjor begynte sherpaer fra Nepal å legge trapper opp til den 204 meter høye fjelltoppen. Arbeidet ble satt på vent da snøen kom. Målet er at sherpaene skal ta opp arbeidet igjen i månedsskiftet juli/august - det står igjen 200 meter igjen til trappa når toppen. I tillegg skal det bygges ei trapp til som i sum gjør at det blir ei rundløype.

Den første starter rett ved Autoservice og går i praksis parallelt med det som for mange alltid har vært hovedveien opp. Den andre blir brattere og går opp langs enden av fjellet i retning Kristiansund sentrum. De to traseene skal knyttes sammen med en sti gjennom skogen bak Autoservice slik at det i praksis blir ei rundløype.

Mangler millionbeløp

Men Kvernberget Opp mangler fortsatt 1,6 millioner kroner til å fullføre arbeidet.

– Vi jobber kontinuerlig med å samle inn penger. Vi er ute på bedriftsbesøk og vi søker på stiftelser og det vil bli opprettet en ny spleis på Spleis.no snart. Vi er glade for alle bidrag vi får og vi føler at givergleden er stor, sier Dagfinn Jarp i Kvernberget Opp, som holder fast ved planen om å ferdigstille trappeprosjektet før jul.

Selv om trappa ikke er ferdig, viser tall fra elektroniske målinger at mange allerede benytter seg av trappa. Det daglige gjennomsnittet den siste uken er 401 besøk, mens snittet for helg ligger litt høyere. Mandag 6. juni ble det registrert hele 768 besøk. I løpet av den siste uken har 2.658 personer blitt registrert på tur opp Kvernberget.

– Sett i sammenheng med Stikk Ut viser våre målinger at det i år er registrert flere turer opp Kvernberget enn i hele fjor gjennom Stikk Ut, sier Jarp.

Ny beredskapsambulanse

Kristiansund og Omegn Røde Kors fikk 50.000 kroner. Pengene skal bidra til ny beredskapsambulanse.

– Det er mye gammelt utstyr i ambulansen vi har nå. Så pengene skal gå til en ny beredskapsambulanse, sier Kjersti Harstad i Kristiansund og Omegn Røde Kors.

– Under pandemien ble den mye brukt til å frakte folk til og fra koronavaksinering og vi har en avtale med helseforetaket der vi rykker ut til forulykkede med for eksempel et brekt bein og frakter dem til sykehuset, sier hun videre.

IL Goma fikk 10.000 kroner.

– Pengene skal gå til å arrangere 100-årsjubileumsfesten som ble utsatt i 2021. Dette skal skje i et nyrenovert klubbhus rundt september/oktober, sier Monica Betten i idrettslaget.

Kristiansund Hagelag fikk også 10.000 kroner.

– Pengene skal gå til innkjøp av en kompostkvern i parsellhagen i Vågen, sier Karoline Tømmervåg i hagelaget.

Godt mottatt

Sunndal Sparebank åpnet avdelingskontor i Kaibakken i Kristiansund i mars i 2021 og avdelingsbanksjef Marit Bergan-Skar sier de har blitt meget godt mottatt i nordmørshovedstaden.

– Vi har fått mange nye kunder som vi vet er aktive. Vi vil gi tilbake og bidra tidlig til lokalsamfunnet. Vi setter stor pris på å kunne bidra med gavemidler til allmennyttige formål, sier Bergan-Skar.