Mandag denne uken kalte regjeringen inn til en ny pressekonferanse, hvor de varslet strengere og mer inngripende tiltak. Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet pressekonferansen med «Nå er det alvor». Dette for å skåne et allerede presset og underbemannet helsevesen, samt begrense smitte i samfunnet generelt.

Under denne pressekonferansen ble det satt et krav til universiteter, fagskoler og høyskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt dette er mulig.

Er det da riktig at Høgskolen i Molde skal kreve fysisk oppmøte ved skoleeksamen for sykepleiestudenter den 20. desember, og gå bort fra regjeringens krav, hvor vi potensielt kan utsettes for smitte?

Sykepleiere blir allerede beordret på jobb, i tillegg til at de må jobbe doble vakter, altså fra klokken 07.00 på morgenen til 22.00 på kvelden, opptil flere ganger i uken. Vi som sykepleiestudenter får meldinger flere ganger per dag, i tillegg til at vi blir oppringt om vi kan komme på jobb og dekke mangel på personell, både på dag, kveld og natt.

Mange sykepleiestudenter, så vel som vernepleierstudenter, er en viktig del av denne beredskapen det nå er mangel på.

På det anonyme sosiale mediet Jodel, har det blant annet blitt publisert innlegg hvor studenter er både redde og frustrerte. Mange sier at de kommer til å møte opp på eksamen, uansett om de kjenner på symptomer i luftveiene. Videre skriver de at de ikke ønsker å risikere å måtte utsette studiet, på grunn av at de ikke får tatt eksamen fysisk på skolen.

Kommentarene under dette innlegget støtter synspunktet til den anonyme forfatteren, og de uttrykker forståelse og medfølelse for den vanskelige situasjonen studentene er i.

Et av argumentene Høgskolen i Molde bruker, er at for å kunne bli gode sykepleiere må vi møte opp og kunne vise våre ferdigheter og kunnskaper, uten hjelpemidler. Vi har snakket med studenter som studerer sykepleie ved NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik, samt Høgskulen på Vestlandet (HVL). Disse studentene har gjennomført alle sine eksamener digitalt hjemme denne høsten. Blir dette da det samme som å kalle disse studentene for dårligere sykepleiere, enn vi som velger å utdanne oss som sykepleiere i Molde?

Eksamen som skal avholdes den 20. desember, ble også i fjor høst avholdt hjemme. Hvilke argumenter ble brukt da, og hvorfor holder ikke de samme argumentene i år?

nettstedet til Høgskolen i Molde står det med store bokstaver at «Hovedregelen er at skoleeksamener arrangeres som hjemmeeksamener høsten 2021». Dette har blitt gjort for alle linjer og kull, med unntak av sykepleie- og vernepleierstudentene. Hvorfor er det sånn at det skal gjøres forskjell mellom studieretningene?

Videre står det også på StudentWeb: «Eksamen på skolen med egen laptop, forutsatt at smittesituasjonen ikke forverrer seg». Er det ikke rimelig å si at smittesituasjonen i hele Norge har forverret seg, og at den per nå er ganske alvorlig?

Mange av studentene på sykepleiestudiet er redd for å dra med seg smitte inn på ulike institusjoner, hvor mange av oss skal jobbe før julen, så vel som i romjulen. Videre stiller heller ikke Høgskolen i Molde noen form for krav om å teste seg før eksamen, verken med hurtigtest eller PCR-test.

Da jeg selv snakket med ledelsen ved Høgskolen i Molde, fikk jeg to alternativer: enten levere egenmelding og ikke møte ved eksamen, eller ta en PCR-test før jeg begynner å arbeide i romjulen. Hva skjedde med prinsippet om å være føre var? Tester noen av studentene positivt eller havner i smittekarantene, kan de med andre ord ikke jobbe verken før eller etter jul. Som tidligere nevnt, er sykepleiestudentene en viktig del av beredskapen som nå er mangelvare.

Vi har også snakket med studenter som av ulike grunner er i risikogruppen. De har selv tatt kontakt med skolens ledelse, og fått beskjed om at fysisk oppmøte ved skoleeksamen er noe de selv må diskutere med sin fastlege om er forsvarlig. Med andre ord er det ingen av disse studentene som får annen eller spesiell tilrettelegging ved eksamen.

De studentene det gjelder har fått beskjed om at hvis det ikke er forsvarlig at de møter opp, må de levere egenmelding, og dermed ta eksamen neste gang den arrangeres. Denne beskjeden ble ikke gitt før under en uke før siste eksamen, noe som gjorde det umulig å varsle ledelsen og overholde frister. Disse studentene, som alle oss andre, har allerede øvd og jobbet hardt fram mot eksamen. Å ta den igjen senere er for de fleste ikke et alternativ, i en ellers travel hverdag, hvor både jobb og studier skal sjongleres.

Avslutningsvis vil vi si at vi både er redde og engstelig, og at tanken på å skulle møte opp fysisk til en skoleeksamen bekymrer oss. Det er ikke selve eksamen vi er redde for, men heller faren for å utsette oss selv, familie, venner og pasienter for eventuell smitte.

Vi stiller oss også svært kritisk til at Høgskolen i Molde velger å se bort ifra regjeringens krav. Mange av sykepleiestudentene føler seg ikke hørt, og er både redde, urolige og nervøs. Dette er veldig krevende og stressende, med tanke på smittesituasjonen vi nå står i.

Innleggsforfatterne Hanna Husby Furuvik (20), Mathilde Gustad Sundsøy (20) og Jone Hauan (21) studerer sykepleie på andreåret ved Høgskolen i Molde. Hanna og Mathilde har studiegruppe Kristiansund, og skal derfor ha eksamen ved Campus Kristiansund. Jone har studiegruppe Molde, og skal dermed ha eksamen ved Campus Molde.