Fylket må rydde opp i fergetilbudet til Smøla

Smøla næringsforening ber om at fylkets samferdselspolitikere sørger for tettere dialog med fergebrukerne.

Smøla næringsforening ber om at fylkets samferdselspolitikere sørger for tettere dialog med fergebrukerne. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Smøla næringsforening ber både administrasjonen og den politiske ledelsen i fylkeskommunen vår om å engasjere seg i fergetilbudet til Smøla.

Nok en gang er fylkets nordligste og mest sårbare øykommune blitt skadelidende for endringer som forhåpentligvis var tenkt å gjøre tilbudet bedre, men som altså førte til det motsatte. Utrolig nok kan dette skje igjen, etter at innbyggere, næringsliv, fergepassasjerer og turister har gitt klare tilbakemeldinger i lang tid om at tilbudet ikke lå an til å bli godt nok, selv med nye el-ferger.

I vinter måtte vi ty til demonstrasjoner og oppslag i riksmediene for å gjøre oppmerksom på de enorme kostnadene vi ble påført både gjennom omleggingen av takstsystemet, «AutoPASS for ferje»-ordningen og investeringer i nytt el-drevet ferge materiell på en lang rekke samband.

Innføringen av to ferger på sambandet mellom Sandvika og Edøy ble også utsatt i mange måneder, fordi forberedelsene ikke var gjort i tide. Nå har vi fått de to fergene, men hva er erfaringene til nå?

• Operatøren Fjord 1 som driver fergene på vegne av fylkeskommunens ruteselskap FRAM, malte parkeringsstriper på dekket på fergene slik at det bare ble plass til 36 biler i et samband der fylket (altså vi innbyggerne) betaler Fjord 1 for 50-bilers ferger. Hvordan skal slikt bare skje? Både Smøla kommune, vi i næringsforeningen, en rekke engasjerte brukere og politikere fra Smøla engasjerte seg og påpekte galskapen, slik at Fjord 1 nå har lovt å merke opp fergene så det blir plass til 50 biler. På grunn av feilmerkingen har altså et stort antall biler blitt stående igjen på de mest trafikkerte dagene. Uheldig for både innbyggere, næringsdrivende og tilreisende gjester.

• Det verste er imidlertid at to ferger over Edøy-fjorden har gitt lange opphold flere ganger daglig og dårligere korrespondanse. Resultatet er lange pauser på opptil 1,5 timer, med tilhørende opphoping av biler på travle dager, som fører til gjenstående biler. Slik forplanter manglende sammenheng seg i rutene på de to fergestrekningene vi er avhengige av mellom regionsenteret vårt og Smøla. Slikt blir det dårligere tilbud av, slik blir det høyere kostnader for næringslivet av, slik blir livet vanskeligere for alle oss som bor i dette øysamfunnet, og slik skaper vi avvisningseffekt for reiselivet. Besøkende melder at det som skulle være et enkelt system mellom Kristiansund og Smøla, ferge hver halve time på begge strekningene, nå er blitt mer uoversiktlig enn noen gang.

Massiv motstand mot fergekutt-forslag: – I verste fall må flere slutte i jobben eller flytte

Vi vet at både Smøla kommune, næringsdrivende og fylkespolitikere har engasjert seg også i dette. Smøla næringsforening har selv deltatt i møter sammen med ordføreren, og vi har spilt inn våre forslag til hvordan rutene og tilbudet kan bli bedre, mer logisk og enklere å forholde seg til, og hvordan vi kan unngå lange pauser flere ganger daglig med den følge at mange ikke rekker møter og avtaler eller ser seg mål på å gjennomføre reiser mellom Smøla og regionsenter.

Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Basert på de mange dårlige erfaringene vi har med planlegging og igangsetting av fergetilbudet til Smøla det siste året, ber vi om at fylkets samferdselspolitikere sørger for tettere dialog med oss som bor i øysamfunn hvor ferge er et helt avgjørende tilbud. Det er et minimum om fylkets samferdselsavdeling en gang i kvartalet holder et dialogmøte med kommunen, næringsforeningen, de største transportørene i kommunen og andre relevante aktører. Vi ber også om minimum halvårlige møter med samferdselsutvalgets leder og nestleder om samme tema. Vi har behov for å gi klar tilbakemelding på hvordan tilbudet fungerer og ikke fungerer. Og de er vel interessert i å høre hvor skoen trykker for oss som bor ute i distriktene?


Frank Jøran Brevik, Smøla Næringsforening

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken