Gangveien i Bådalen ble i tirsdagens møte i fylkestinget innvilget 47 millioner, med oppstart i 2022. Nå ser jeg i et innlegg fra Jan Steinar Engeli Johansen, Frp, at fylket har kapasitetsproblemer, og at samferdselsutvalgets leder vil betale Averøy kommune for å ta over prosjektet.

Det vil i praksis bety at Averøyas planlegger må legge bort viktige prosjekter for våre eldre, som realisering av nytt bygg på tomta til Pensjonærheimen og ny bruk av Bremsnes skole til helse- og omsorgsformål, for å gjøre en jobb fylket er satt til å gjøre. Jeg kjenner jeg blir provosert på innbyggernes vegne!

Først kjemper man omtrent livet av seg for å komme inn på fylkets budsjett. I ei sak som burde vært høyt prioritert i landets første bærekraftfylke. For så å få høre at de ikke har kapasitet til å gjøre jobben. Vet du, da får fylket gjøre som oss i kommunene – kjøpe tjenester slik at jobben blir gjort. Vår planlegger har hendene fulle, så det må vi gjøre også, dersom vi skal overta fylket sine oppgaver.

Våre eldre skal i hvert fall ikke betale prisen for fylkets kapasitetsproblemer.

Les også

Averøy kan få realisert gangveien i Bådalen