På fylkesvei 666, som går mellom Batnfjordsøra i Gjemnes og Nesset i Molde, skal det utføres arbeid i påsken.

Dermed blir veien stengt ved Raudsandtunnelen, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune. Der skal Veidekke entreprenør AS bygge en kulvert under fylkesveien, og har fått tillatelse til å stenge veien fra fredag 8. april klokken 18 og fram til mandag 18. april klokken 18.

Veien blir åpnet for trafikk igjen så snart arbeidet er ferdig, men senest 18. april.

– Det kjører i gjennomsnitt 260 biler i døgnet på stedet, men siden stengingen er lagt til påskeuka er det grunn til å tro at det ville vært mindre trafikk enn dette i stengeperioden. Det blir skiltet omkjøring via fylkesvei 62 gjennom Eidsvågen og fylkesvei 665 over Osmarka, opplyser Anne Marit Øksenvåg Johansen, kommunikasjonsrådgiver for samferdsel i fylkeskommunen.

– Dersom skiltene er tildekket eller fjernet, er veien åpen, legger hun til.