Fylkesutvalget vil heller ha nytt inntektssystem for sykehusene

Et flertall i fylkesutvalget vil ha et helt nytt inntektssystem i stedet for å revidere fordelingen av penger mellom helseforetakene.