Fylkestinget vil ikke bruke overskudd på kutt i økte fergetakster

Administrasjonen fikk gjennomgå for mangelfulle prognoser, men alt i alt var fylkestinget sjeleglade for fjorårets plutselige overskudd på 313,5 millioner kroner.