Fylkestinget vil gi kommunene mer å si i vindkraftsaker

Fylkestinget krever at vertskommunene får langt større påvirkningsmuligheter på planer om vindkraftutbygging.