Fylkeskommunens revisor tilbakeviser kritikk

Hun fikk kritikk for å levere en revisjonsberetning med forbehold. I dagens møte i kontrollutvalget imøtegikk statsautorisert revisor Veslemøy E. Ellinggard påstandene.