Fylkeskommunen inn på eiersiden: – Tar styring mot realisering av Todalsfjordprosjektet

Fylkeskommunen som vegeier går inn på eiersiden for å ta Todalsfjordprosjektet inn i neste fase: Gjennomføring av de praktiske arbeid og realisering av fergefri forbindelse mellom Sunndal og Surnadal.