Fylkeskommunen fikk over 250 søknader om krisehjelp fra kulturlivet

DEL

Som eneste fylkeskommune i landet, lanserte Møre og Romsdal en tiltakspakke på 22 millioner kroner til kultur, idrett og frivillig sektor for å dempe effekten av koronaepidemien.

Mesteparten vil gå til digital formidling av kunst og kultur og til kompensasjon for tapte inntekter. Fylkeskommunen forteller i en pressemelding onsdag at det hittil er det kommet inn 251 søknader på total 52,34 millioner.

– Dette viser at behovet for støtte er enormt, og vi håper at tilskuddene bidrar til å holde aktiviteten i gang og til å hjelpe kulturlivet, på både kort og lang sikt. Mange av tildelingene våre går til aktører som ikke kvalifiserer til nasjonale støtteordninger, og er derfor ekstra viktig, sier kontorsjef Hilde Hernes Hovland i fylkeskommunens kulturavdeling i pressemeldingen.

Flest søknader fikk ordninga Digital formidling av kunst og kultur. Ordninga skiller seg ifølge pressemeldingen ut ved at alle aktører i hele verdikjeden kan søke.

I søkebunken ligg det blant annet søknader om støtte til å utvikle digitale scener, streaming av kunstproduksjoner og tilrettelegging av produksjoner.

– Vi har 12 millioner kroner til fordeling på 85 søknader og en samlet søknadssum på 32,4 millioner, sier rådgiver Camilla Wiik.

– Digital formidling av kultur har skutt fart, og mange kunstnere ser at de må tenke annerledes for å nå sitt publikum. Tilskuddene våre skal bidra til å holde aktiviteten oppe på nye plattformer og arenaer, sier Wiik.


Artikkeltags