Fylkeskommunen etablerer kompetansemiljø i Kristiansund – lyser ut flere nye stillinger

I ferd med å lande leiekontrakt for ny lokalitet i nordmørsbyen, samtidig som det lyses ut flere stillinger.