Gå til sidens hovedinnhold

Fullt av feil om ulv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Trym Enaasen 23. september

Oi da, her var det mye faktafeil. Ulvebestanden øker IKKE i Norge. Det ser du om du går noen år tilbake hos rovdata som i mange år har hatt oversikt over ulvebestanden. Når du ser de altfor høye kvotene som er blitt tillatt de siste årene for å drepe ulv utenfor sona, samt at ulveflokker som aldri har tatt sau innafor sona til og med har blitt drept, da skal det godt gjøres at det stemmer, det du sier i dine første ord.

Ulven er IKKE et stort problem. Det er tvert imot altfor mange sauer i Norge, og elgjegere som vil ha elgen for seg selv, de er et stort problem. At antall sau økte innenfor sona, men tapstallene var så små beviser at det ikke er ulven som er problemet, men utmarksbeitet ellers i landet. Denne nymotens formen for å ha sauer. Andre land gjeter. Vi misbruker utmarka så bonden kan gjøre andre ting og tro at tilsyn en gang i uka er nok for at sauene skal være trygge.

Ikke utryddet

Ulven var IKKE utryddet på 60- og 70-tallet, selv om staten fra 1850-årene innbitt forsøkte å utrydde alle rovdyr i Norge fordi grådigheten etter hjorteviltet var altfor stor. At rovdyrmotstandere forsøker å innbille andre om at ulv har vært utryddet, viser hvor useriøse disse er i forsøket på å bli kvitt noe som hører helt naturlig hjemme i norske skoger. Dette har du lært i naturfagtimen, men du har åpenbart valgt å glemme hvor viktig rovdyr er i systemet.

Alle dyr vandrer – ulven også. De ulvene vi har i Norge har selvfølgelig gener fra andre land, det har aldri vært en hemmelighet og er langt ifra et argument som kan brukes i naturhatet for å få utryddet ulvene. Det har vandret norske ulver ut fra Norge også, og etablert seg i Finland og Russland med genene sine. At ulv ikke er truet på verdensbasis viser en ansvarsfraskrivelse for egne landegrenser hvor vi har signert forpliktelser for å ta vare på ulven innenfor våre grenser. Men det er jo fint at du i det minste understreker at du vil ta vare på bjørn, jerv, gauper og rovfuglen kongeørn. Takk.

Naturlig sky

At ulven skaper utrygghet er heller ikke noe bra argument, for det er mye her i verden som skaper utrygghet – fobier man kan få hjelp til å håndtere. Det har ikke blitt drept et menneske på mange hundre år pga. ulv, den er naturlig sky for mennesker og jeg ser jo at du igjen ikke har lest om det dyret du så åpenbart hater. At sauebønder legger ned drifta er IKKE på grunn av ulven. Det går heller IKKE utover matproduksjon at vi har ulv i Norge. Mener du da i så fall at det eneste området i Norge hvor vi dyrker korn, poteter og grønnsaker, er i ulvesona? Ulven er det rovdyret som tar FÆRREST sauer, og ut ifra hva som faktisk produseres i Norge, er det ikke kjøtt det lages mest av. Det er grønt, korn og frukt, dette står hos SSB og er ikke engang min personlige mening.

Blir ikke registrert

Derimot burde du – om du er bekymret over matproduksjon og sau – ta det egentlige problemet. For du må jo være enig i at tallet 71.029 dyr er et stygt tall, syns du ikke? Det er faktisk det tallet som bøndene IKKE registrerer som rovdyrrelatert tap. Disse dyrene blir ikke gjort rede for, og enda er tallet større om man ser på hva bøndene faktisk får erstattet som rovdyrtatt –da er tapet 85.213 totalt. På grunn av utmarksbeite. Ikke på grunn av rovdyr. Er dette tall du ikke bryr deg om fordi du skal ha has på ulven og det er alt som betyr noe, til tross for at sauer og lam har lidd i utmarka?

Vi får ti ganger så mye matenergi fra samme areal jord om vi dyrker mat direkte til mennesker og ikke til å fore kjøttproduksjonen, halvparten av norsk plantejord er egnet til dette. Da blir det latterlig å ville utrydde ulv på grunn av at vi kan sulte i hjel i Norge.

Alle dyr kan være farlige

Til slutt forsøker du selv å skape frykt ved å fortelle hvor farlig ulven er. Kjære Trym: ALLE dyr kan være farlige. Det skades og dør flere mennesker i året på grunn av fe. Ingen blir noensinne angrepet av ulv. At de ser en og uten grunn blir redde er noe helt annet. Hvor mange er så allergiske mot veps at de står i fare for å dø hver sommer? Vil du utrydde alle vepser også? En god veps er en død veps?

Ja, vi må lytte til folk. Når skal dere begynne å lytte til flertallet som ønsker ulv? Som selv har opplevd ulv og ikke ble redde, men som nøt opplevelsen? Når har du for eksempel lyttet til de som bor i ulverevir og aldri følt frykt, eller alle naturfotografene som gjerne vil reise til slike områder og bruke penger på kost og losji og støtte lokalt næringsliv for å få noen glimt på brikka si av dette sky dyret?


(Dette innlegget er redigert 28/9-21 kl. 12.10. Red)


Kilder:

Matproduksjon i Norge https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/faktaside/jordbruk

Oversikt tapstall sau 2020 fra Landbruksdirektoratet https://silverfokz.wordpress.com/2021/09/21/normaltap-sau-og-lam-utmarka-2020/

Matjord, men der går kua https://www.nrk.no/norge/etterspor-mer-dyrking-av-gronn-menneskemat-_-men-der-gar-kyrne-1.14916748

Hvorfor trenger vi ulv https://jaktkritikerna.se/vad-ska-vi-med-varg-till/

Hvorfor sauebønder gir opp https://forskning.no/husdyr-nibio-partner/hvorfor-mister-vi-sa-mange-sauebonder/313907

Ulv vandrer https://www.aftenposten.no/norge/i/Qbl4/ulv-fra-hedmark-satte-verdensrekord

Les også

Nullvisjon for ulv

Kommentarer til denne saken