Nils har alltid interessert seg for natur og fugler, og han utdannet seg også som biolog. Nils og Marita tar oss med til Røtet i den nedre delen av Surnadal hvor de bruker mange timer i løpet av året for å studere både trekkfugler og territorielle fugler.

Begge er opptatt av å ta vare på den lille delen av strandenger som er igjen på Røtet, til beste for både mennesker og fugleliv.