Det er påvist sterkt sykdomsframkallende fugleinfluensa hos en rekke fuglearter på flere steder i Norge i 2022. Blant disse stedene er også Møre og Romsdal.

Det informerer de om på statsforvalteren.no.

En smittsom virussykdom

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som også kan smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som blir tatt opp gjennom nebbet eller pustet inn.

Fjørfe som går ute, er aller mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som blir holdt inne, kan bli smitta ved at viruset passivt følger med mennesker, for eller utstyr – eller aktivt ved skadedyr som kommer inn.

Alvorlig sykdom ved menneskesmitte

Sykdommen smitter svært sjelden fra fugl til menneske – kun ved veldig nær kontakt med syke eller døde fugler. Den smitter ikke til mennesker gjennom mat eller drikkevann.

Mennesker som blir smittet kan imidlertid få alvorlig sykdom.

Dersom du driver med høner eller andre fugler, skal du registrere dette hos Mattilsynet. Dette kravet gjelder nå hele tiden, uavhengig av fugleinfluensa.

Mattilsynet oppfordrer også at du melder fra om du har oppdaget døde eller syke fugler av typen: Ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefugler og rovfugl.