Gå til sidens hovedinnhold

Frp villeder innbyggerne

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kjent stil driver Frank Sve og Frp med aktiv desinformasjon. Nå sist i et leserinnlegg som omhandler fergetakster.

Jeg mener vi folkevalgte skal bidra til en faktabasert og opplysende debatt. Så er det opp til velgerne å gjøre seg opp sine meninger.

Sve skriver blant annet at Sp og Ap har ivra for å øke fergeprisene kraftig. Og at Frp gang på gang har foreslått å kutte i fergeprisene som ble vedtatt av Sp og Ap.

Dette er ikke korrekt.

I fylkesutvalget 3. juni i år foreslo Ap og Sp følgende sammen med resten av flertallet:

«Fylkestinget vedtek å halde ferjetakstane på det nivået dei er pr.1.6.2020 og ut året (dvs. nedsett takst på 20 % og 2 takstsonar ned), finansiert av tilskott til miljøferjer frå staten».

Les også

Ferjetakstane blir ikkje auka, Frp fekk rett igjen

Frp fremmet følgende forslag:

«Fylkestinget vedtek at dei to takstaukane på ferjedrifta som vart reversert i samband med Coronasituasjonen, vert vidareført».

Da Frp så at forslaget fra flertallet var bedre enn Frp sitt forslag, trakk Frp sitt forslag og ba om å få være medforslagsstiller på vårt forslag. Noe de selvsagt fikk.

Forslaget fra flertallet ble enstemmig vedtatt, og fikk et mye bedre utfall enn om Frps forslag hadde blitt vedtatt.

Det er en realitet at fylkesvegfergene er underfinansiert fra staten. Dette er underbygget med dokumentasjon. KS, kommunenes egen interesseorganisasjon, brukte derfor mye av sin taletid på fergefinansiering da de møtte til statsbudsjetthøring på Stortinget for et par uker siden.

Arbeiderpartiet og flere andre parti har arbeidet hardt for å få en bedre fergefinansiering. Dette har begynt å bære frukter blant annet med ekstra overføringer fra staten til fergedrifta både i år og neste år. Dette er positivt og gjør at takstene kan holdes nede. Likevel er vi langt i fra mål, da dette så langt kun har vært engangsbevilgninger fra Stortinget. Arbeidet for en bedre finansiering vil derfor fortsette.

Jeg har forståelse for at alle parti har behov for å markere sine standpunkt. Slik skal demokratiet fungere.

Men at Frank Sve og Frp driver aktiv desinformasjon for å sette sine politiske motstandere i et dårlig lys, er ikke greit. En slik framgangsmåte svekker demokratiet.

Kommentarer til denne saken