Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale (Frp) uttrykker stor bekymring når de er på lokalbesøk, og lover støtte til sykehusene i Ålesund og Volda. Like overstrømmende med lovnader er de også på Nordmøre, nå når partiet ikke lenger er en ansvarlig regjeringspartner.

Frp fant det for krevende å sitte med regjeringsmakt, det medførte et ansvar de ikke kunne bære i lengden. Frp valgte derfor frivillig å forlate regjeringen og gå i opposisjon. Da er partiet plutselig for det de tidligere var mot, og håper med dette å sanke nye stemmer.

Men det er jo komplett meningsløst å stemme på et parti som faktisk rømmer fra makten velgerne gir de. Frp mangler en ideologi å styre etter, annet enn ren opportunisme. I sykehussaken ønsker Frp å detaljstyre helseforetakene, de vil instruere Helse Møre og Romsdal til å opprettholde fødeavdelingen og akuttfunksjoner ved sykehuset i Kristiansund for å betjene Nordmøre, etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er kommet i drift. Hensikten med helseforetakene er jo nettopp at Stortinget skal unngå slik detaljstyring i helsevesenet.

Høie: – Ikke forpliktet til å følge stortingsvedtak om føde

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson for Frp, ønsker at helseministeren sender styringssignaler til helseforetaket, som allerede har vedtatt samling av fødeavdelingene før fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er tatt i bruk. Hun er opprørt over at helseministeren sier at helseforetakene har et selvstendig ansvar til å ta beslutninger.

Tidligere direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal trosset i sin tid et unisont Storting da de vedtok prinsippet om stedlig ledelse ved sykehusene. Remme gjorde det motsatte, selv om også faglige råd i helseledelse sterkt talte for stedlig ledelse.

Hvorfor skulle da den nye direktøren Øyvind Bakke føle seg mer forpliktet til å følge et delt Storting som ønsker fødeavdeling i Kristiansund frem til fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig? Under tidligere direktør Remme er det jo allerede vedtatt samling av fødeavdelingene, basert på bl.a. faglige råd.

I opposisjon trenger Frp ikke lenger bry seg om finansieringen av alle sine uansvarlige forslag. Men det blir nødvendigvis mindre penger til sykehusene på Sunnmøre når Frp ønsker å opprettholde sykehuset i Kristiansund for å betjene Nordmøre, etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er kommet i drift. Verken ordføreren i Ålesund eller andre på Sunnmøre lar seg lure, de vet at disse pengene ikke kan brukes to ganger, og at dette vil ramme sykehusene i Ålesund og Volda.

Frp er et parti som høster popularitet ved sine stadige angrep på offentlig byråkrati de selv misliker, som de mener bedriver sløsing med offentlige midler og er fullstendig overflødig. Det samme kan tydeligvis også sies om enkelte politikere.