Det er skuffende å registrere Frank Sve og FrP sin manglende innsats for næringsliv og innbyggere i kystfylka. Han vil ikke bidra til å holde ferjetilbudet oppe og ferjetakstene nede. Han mener tydeligvis at ferjetilbudet er for godt, når han sier at «de» - flertallet - har vedtatt et bedre tilbud enn nasjonal ferjestandard som staten finansierer.

Vi har ikke hørt en eneste bedrift eller pendler som har sagt at ferjetilbudet er for godt. Tvert imot er det store protester hvis det blir foreslått å ta bort en avgang eller to. Vi i flertallet i fylkestinget jobber for å heve ferjestandarden, slik næringslivet har poengtert er nødvendig. Vi jobber for at staten skal ta sin andel av miljøkostnaden. Så får Sve kalle det sutring. For kysten er det alvor. Og viktigere enn å redusere tallet på kvoteflyktninger.

FrP’s mange ansikter:

I et foredrag av Frank Sve i 2018 sier han at «miljøkrav gir ein netto meirkostnad på Sulapakken på 4% og 100 mill. Ombygging ferjekaier 184 mill i tillegg. Dette er bra for miljøet. Fortsett med miljøtiltak, men kven skal betale?» I 2020 sier han «jeg er sååå lei av dette klimahysteriet».

8. juni 2018 reiste den samme Sve kritikk mot egen regjering: «Ferjefylka er i ferd med å knekke nakken på grunn av krava om utsleppsfrie ferjer». Fleire av politikarane i Vestlandsrådet er svært kritiske til at det kjem miljøkrav frå regjeringa og Stortinget utan at det følgjer pengar med. Sve seier det kan bli aktuelt å gå tilbake til dieselferjer fordi fylkeskommunen ikkje har råd.

I vår gikk Sylvi Listhaug (Frp) ut og krevde tiltak fra regjeringen i revidert statsbudsjett for å få ned prisene på fergebillettene: Takstene på fergene skal ned, og der vil vi komme med krav til regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett, sier Sylvi Listhaug, nestleder og finanspolitisk talsperson i Frp, til NRK.

I mai i år sa FrP’s Helge André Njåstad at han vil fremme krav om flere hundre millioner kroner i økt støtte til fylkeskommunene for å få ned ferjeprisene. Ikke noe av dette ble gjennomført. Heller ikke har vi fått en varig lavere forskuddsinnbetaling for å få rabatt på ferjene, noe som slår veldig usosialt ut for de som er avhengig av ferjene daglig.

Og enda verre – i 2008 var det en debatt i Stortinget om prøveordning med gratis riksvegferjer der FrP gikk veldig høgt på banen: Arne Sortevik (FrP): - Fremskrittspartiet vil ha gratis ferjer. Fremskrittspartiet mener riksveiferjene er en del av riksveien – den skal staten betale. Vi er glad for at vi iallfall har Senterpartiet med på laget. I Senterpartiets program heter det: «Riksveiferjene er å regne som en del av veinettet og bør derfor i prinsippet være gratis, slik de er det i Finland og Sverige.»

Vi må vel anta at FrP også mener fylkesvegferjene er en del av vegen?