For FrP har alltid motstanden mot bompenger og satsing på vei og samferdsel stått helt sentralt. FrP sørger nå for at flere bomstasjoner blir revet, samtidig som at veiene våre skal rustes opp.

Konkret skal fem bomstasjoner nå rives.

I Møre og Romsdal vil bomstasjonen gjennom Atlanterhavstunnelen rives 1. juli. Rundt 350 millioner kroner som bilistene skulle betale inn gjennom denne bommen vil bli frafalt.

Dette vil komme mange familier og bedrifter til gode.

Mange har blitt arbeidsledige som følge av koronapandemien. Mindre inntekter gjør at mange familier har mindre å rutte med, og bedrifter sliter med å komme seg gjennom krisen.

For en familie i Kristiansund-området vil fjerning av bompengene på Atlanterhavstunnelen bety 25- 30.000 kroner mer å rutte med dersom man må pendle gjennom bomstasjonen på jobb.

I tillegg vil det gi muligheten til å bruke kulturtilbud og reise i området slik man ønsker, ikke slik man har råd til. Det vil gi nye muligheter i regionen.

FrP satset tungt på vei i regjering, og det fortsetter utenfor regjering. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fikk vi også gjennomslag for at nær 700 millioner kroner skal gå til vedlikehold og opprusting av veier over hele landet. Tar man med bomriving blir det bevilget rundt 1,45 milliarder kroner totalt til veiformål.

Vi som politikere må i disse krevende tider bidra til å holde hjulene i gang, og til at folk har en jobb å gå til. Derfor setter vi nå i gang med små og store veiprosjekter over hele landet.

Det betyr flere oppdrag til norske entreprenører og arbeidsfolk, og sikrer dermed både sysselsetting og helt nødvendig vedlikehold og opprusting av veiene våre.