Veldig kjekt at frivilligheten markeres gjennom året 2022. Dette er helt i samsvar med KrFs politikk. Vi har alltid heiet på frivillig innsats i kirke, misjonsorganisasjoner, kultur og idrett. Her kan alle bidra på sin måte. Frivilligheten står sterkt i landet vårt, den er bærebjelken både i idrett, kultur og kristent arbeid. Det opplyses at 60% av folket er med i frivillig arbeid. Det er flott, men det trengs enda flere. Frivilligheten er gledesskapende for mange og til glede for den som engasjerer seg. Uten frivillighet får vi et fattigere samfunn. I sin nyttårstale la også kong Harald vekt på hvor viktig frivilligheten er.

Det er trist å lese regjeringens kunnskapsløshet om forholdene i frivillighetssektoren generelt og spesielt i menighets-Norge. I det siste har vi lest om mindre bevilgninger fra stat og kommune til frivilligheten, gode tiltak for de som har minst å rutte med. De frivillige stiller opp og deler ut mat til de som så sårt trenger det, og så opplever de at tilskuddet reduseres drastisk. Som følge blir det færre som får hjelp. Det er skammelig.

Regjeringen har gjort det vanskeligere for de som har lave inntekter, er minstepensjonister, trygdede og rusmisbrukere. Fritidskortet som KrF fikk gjennomslag for, kom for at barn og ungdom skulle kunne delta i idrett selv om foreldrene hadde dårlig råd. Slippe å stå utenfor. Nå har regjeringen valgt å fjerne det. Helt uforståelig. Skulle ønske at den nye regjeringen kunne se hvor viktig dette arbeidet er.

I samme statsbudsjettet øker regjeringen fradraget for innbetalt fagforeningskontingent med 50%. De varsler samtidig at dette skattefradraget skal dobles innen to år. Dette viser faktisk regjeringens holdning til frivillig arbeid.

Regjeringen med støtte fra SV har også valgt å senke skattefradraget for gaver man gir. Ordningen har frem til nå har vært at man kunne gitt 50.000 kr årlig uten å betale skatt av beløpet. Men i det nye statsbudsjettet er grensen senket til 25.000 kr. Regjeringen begrunner endringen med at det stort sett bare vil komme rike mennesker til gode. Uttalelsen avslører en stor kunnskapsløshet om forholdene i frivillighetssektoren. Dette har skapt sterke reaksjoner i frivilligheten.

Trist at regjeringen heller ikke vil gjøre gjenbruk enklere. KrF ba regjeringen fjerne merverdiavgiften på varer som gis fra bedrifter til veldedige formål. Finansministeren sier nei.

I dag har vi et system hvor det lønner seg å destruere fullt brukbare klær og andre varer i stedet for å gi dem bort til gjenbruk eller veldedige formål.

Hvis en norsk bedrift har for mye av en vare, må den betale merverdiavgift til staten for å gi bort til en gjenbruksbutikk. Kaster bedriften varen, trenger bedriften ikke betale.

På verdensbasis kastes eller brennes det lastebillast med klær hvert sekund. Slik kan vi ikke ha det. Kast- og overforbruksmentaliteten kan ikke være normen. Kjell Ingolf Ropstad utfordret nylig finansminister Trygve Slagsvold Vedum på saken. Svaret er at han heller ønsker det systemet som er i dag. Det er trist.

Tenker på alle gjenbruksbutikkene med pensjonerte kvinner og menn som legger ned et stort arbeid helt gratis. De som arbeider der er frivillige og når faste utgifter er betalt, går inntekten til ulike organisasjoner som arbeider blant de som har minst, både her i landet og i andre land. Dette arbeidet er bærekraftig, framtidsrettet og bidrar til stor verdiskapning.