Det er ikke alle som selv kan velge hvordan de skal feire jula. Familiesituasjon, økonomi og helse avgjør for mange. Derfor er det viktig for mange nordmøringer at det finnes frivillige som stiller opp og bidrar til fellesskap og varme.

I år, i frivillighetens år, har vi heldigvis fått lov å skrive om en rekke personer som stiller opp for andre. De frivillige har fått ekstra oppmerksomhet i år, men vi opplever også at det er ekstra mange som ønsker å bidra for andre. Dyr strøm, økte priser og dyrere lån. Alle merker at det er litt mindre å rutte med, men vi som har fast jobb og ordnet økonomi greier oss gjennom det. Det er de som allerede har lite, mangler jobb og sliter med å få orden på økonomien, som trenger ekstra hjelp. I tillegg har vi krig i Europa, og tusenvis av flyktninger som trenger det aller meste og ikke minst folk som vil ta imot dem.

Derfor er det all grunn til å hedre de frivillige som står på for andre, spesielt nå i mørke desember. Lista er lang over de som bruker egen tid og ressurser på å stelle i stand jul for dem som ikke greier det selv.

Vi skal hedre hverdagshjelperne – de som handler for naboen, de som brøyter og strør for andre og de som tar seg tid til den kaffekoppen med en gammel bekjent.

Noen samler inn julegaver til barn som ikke får så mye. Andre har både bidratt til innsamling og ikke minst med transport og utdeling til familier i krigsherjede Ukraina. Andre har fokus på selve julaften og arrangerer juleselskap for de som ikke har noen å være sammen med på denne kvelden. Denne kvelden hvor de fleste av oss har et fellesskap å glede oss over.

En av disse, Bjørg Bergem fra Averøy, vant Frivilligprisen 2022 i Møre og Romsdal for sin innsats. Hun er et ekte og godt eksempel på de som år etter år har arrangert julaften for de som trenger noen å være sammen med. Det samme gjør ildsjelene Martinus Peder Haugen og Anne Marie Wærstad i Festiviteten. De sier det ganske godt: Mye hjertevarme i praksis sørger for å forebygge ensomhet på julaften.

Uansett vil vi sende en stor takk til alle frivillige som står på, hele året, for at vi skal ha et varmere og mer inkluderende samfunn.

God jul, Nordmøre!