– Frihet og selvstendighet er ikke en selvfølge

Hedret og mintes de falne sjøfolk.