Det er alvor nå. Vårt demokrati og vår frihet står på spill. De fleste har omsider forstått dette, og forsøker å jobbe sammen for å finne løsninger på energikrisa og en slutt på Putins enevelde.

Men enten det gjelder energipolitikk eller flyktninger, er Frp på pletten for å sko seg politisk på krigen i Ukraina. Håkon Lykkebø Strand skriver i Tidens Krav om at Norge nå må «gasse på», og at vi må slutte å tenke grønt.

Slik er virkeligheten:

- På kort sikt bør Norge bidra med økte leveranser av gass og LNG til Europa, for å hjelpe Europa med å skru igjen Putin-krana fra vår side.

- Strømsparing har alltid vært undervurdert som en del av klimaløsningen. Nå er det blitt åpenbart at å spare på strømmen også er et frihetsprosjekt - og avgjørende for å avvenne oss fra Putins gass raskest mulig.

- På sikt må overgangen til det grønne skiftet trappes kraftig opp og akselereres - dette er det full enighet om i EU, FN og Det Internasjonale Energibyrået (IEA), som et svar på Putins krig.

Slik løser vi klimakrisa, og desentraliserer og demokratiserer energiproduksjonen. Diktaturer er alltid avhengig av fossil energi, og kan ikke leve uten.

At Frp fortsetter å ri sine utdaterte kjepphester, er trist. Fordi det undergraver frihetskampen mot diktaturet, enten det kommer i form av Putin eller Xi Jinping, som har inngått et «no limits» partnerskap. Og fordi det undergraver framtidas økonomi og arbeidsplasser.

Les også

Norge må gasse på