I oktober ble en bilfører frikjent for bildrap fordi retten mente han sovnet bak rattet. Påtalemyndigheten anker nå frifinnelsen til Høyesterett, melder Rett24.

Bilen skar over i motsatt kjøreretning på E136 og tok livet av en kvinnelig fører som kom imot. Lagmannsretten la til grunn at mannen sovnet, og at han hadde «gjort det som kan kreves av ham for å unngå at han sovnet».

Påtalemyndigheten har nå bedt Høyesterett ta stilling til om dette er riktig rettsanvendelse av aktsomhetskravet, skriver Rett24.

Anken ligger nå til vurdering i Høyesteretts ankeutvalg.

Ulykken skjedde i Innfjorden i Rauma kommune sommeren 2019. Selv har mannen forklart at han ikke husker noe av sammenstøtet. Den tekniske undersøkelsen viste ingen bremsespor.

I dommen fra lagmannsretten ble det slått fast at mannen sovnet, og den drøftet samtidig inngående om det var på grunn av uaktsomhet eller ei. Mannen, som nå har blitt 21 år, sa i sin forklaring at han ikke var trøtt. Før ulykken hadde han stoppet og spist på Digerneset og stoppet for å ta en telefon på Ørskogfjellet.

– Samlet sett mener lagmannsretten at mannen har gjort det som kan kreves av ham for å unngå at han sovnet. Han fikk ikke noe direkte eller indirekte forvarsel om trøtthet eller utslitthet før eller under kjøreturen. Å fastslå at han på noe tidspunkt under kjøreturen likevel var trøtt, eller at han må ha vært trøtt, er det etter dette ikke bevismessig dekning for, står det i dommen.

I januar ble mannen dømt i tingretten til fengsel i 45 dager og ei oppreisningserstatning på 70. 000 kroner til kvinnen som ble skadet. Deretter ble han frikjent i Frostating lagmannsrett i oktober.