Når Frp hevder at vi må velge av prosjektene på våre to europaveger, er det tøv. Vi skal ha full satsing begge steder.

Når Frank Sve lurer på hvorfor ingenting har skjedd med E 136 kan han stille spørsmålet internt i eget parti. Ikke springe rundt og snakke ned, og dikte konspirasjonsteorier om ansatte i Statens Vegvesen som bare har gjort jobben de har vært satt til.

Full stopp

I perioden til den forrige rødgrønne regjeringa, der Sp hadde samferdselsdepartementet, fikk vi satt i gang både Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua. Prosjekter med kjempestor betydning for trafikksikkerhet, reisetid og vegstandard på E 136.

Etter at Frp tok over samferdsel i 2013, ble det full stopp for E 136. Og slik ble det i alle de sju åra de hadde samferdsel og finansdepartementene. På Frp sin vakt.

Har ombestemt seg

Planleggingsaktiviteten på Møreaksen har pågått i hele denne perioden. Når dette prosjektet nå nærmer seg å kunne sendes ut på anbud, vil Frp stoppe også dette prosjektet. Fordi de har ombestemt seg.

På samferdselskonferansen i Ålesund uttrykte Sylvi Listhaug stor bekymring for anleggsbransjen. I neste åndedrag sier hun at vi kan la være å bevilge midler til det prosjektet som de selv bevilget hundrevis av millioner for å utrede og forberede. Med hint om at det skal kunne hjelpe på midler til E 136.

Noe som er bare tøv, fordi prosjektene ligger på to forskjellige budsjett. Når Sylvi Listhaug uttrykte bekymring for hvor mye det vil satses på E 136 de kommende tre åra, kan vi garantere at det i alle fall ikke vil skje mindre enn i deres sju år i samferdsel og finans. Det er komplett umulig.

Satsing begge steder

Næringsliv og innbyggere i Møre og Romsdal er opptatt av langsiktighet, samarbeid og mest veg for pengene. Det er det viktigste vi gjør for å få i gang våre prosjekter. Ikke splitt og hersk, vingling og sløsing.

Når det hevdes at vi må velge av prosjektene på våre to europaveger, er det tøv. Vi skal ha full satsing begge steder. Basert på bevilgningene til samferdsel de siste 10 årene der Frp hadde styringen 7 av de, har M & R fått langt fra sin andel av midlene. Derfor har vi et etterslep som vi står rak på at vi skal ha dekket opp.

Vi skal følge opp embetsverket, slik at ingen skal trenger å skylde på dem. Det er derfor vi sitter i regjering. Hva Frp mente var deres oppgaver mens de satt der, kan en saktens lure på. At de framstiller det som at «noen» i Molde har styrt hele SVV i perioden deres, blir bare for dumt.

Les også

Bløffen om Eksportveien E136

Les også

E39 versus E136

Les også

Må prioritere E-136 Eksportvegen