Freiøying er blitt lufthavnsjef i Molde

Ny kristiansunder i sjefsstolen på Molde lufthavn Årø.