Vegtrafikksentralen meldte at Freifjordtunnelen måtte stenge på grunn av bilberging. Stengingen ble meldt å være kortvarig.

Rundt 15 minutter etter meldingen kom er tunnelen åpen igjen.