Freden forsøkt gjenopprettet i bunkersaken på Tingvoll

Av

Tingvoll krigsminnelag fikk en viss oppreisning for den dårlige behandlingen de mener å ha fått av Tingvoll kommune.