Det er nå 10 år siden en tannlege, banker, bedrifter og «vanlig folk» ga kommunen en gave på 10-12 millioner. Ordfører Dagfinn holdt en av sine beste takketaler og sa «takk».

Trond Myrhaug som spyttet i med minst 11 millioner, sa «værsågod».

Kristiansund kommune eier Sundbåtselskapet, «Verdens eldste kollektive transportselskap i kontinuerlig drift».

Det virket derfor fornuftig at kommunen laget en avtale mellom Sundbåtselskapet for å drifte «Framnæs». En stund var alle glade, nå hadde byen fått en «representasjonsbåt», et fartøy som også kunne gå inn som reservebåt dersom Angvik måtte overhales. Trodde vi …

Krevende å manøvrere

«Framnæs» er en retro-gjenskapning av den tidligere D/S «Framnæs». Den er kanskje ikke like lett å operere som en moderne båt. Vi må tro førerne på det.

For det første, hun bør kjøres som en pendelferge. Dvs. skipperen slipper å snu for å bakke båten fire ganger pr. rundtur. Akkurat som bilfergene. Men, det forutsetter at man skifter på å styre fra de to rorhusene.

Arne Helseth gir i i TK 11. november 2022 en god og presis beskriver av utfordringene med med å behandle en pendelferge: «Framnæs» er en spesiell «dame», (obs: skip omtales som hunkjønn).

Hun krever en spesiell behandling. For eksempel: Ideelt bør akslingen stoppes før man endrer omdreiningsretningen på propellen. Glemmer man seg, blir det en ujevn slitasje på gir og overføringer.

Dessverre, for førerne er ikke hverdagen alltid ideell. Førerne er kapteiner med totalansvar. Deres ansvar er ikke bare teknikk, men også sikkerhet, rutetider, vær og fremfor alt, passasjerene.

Sikker båt

Blant noen råder det en slags oppfatning av at siden «Framnæs» er et lite fartøy i havnefart så er navigering lett. Jeg var også en gang navigatør og vet at uhell oftest skjer der det er trafikk og når man går til og fra kai. «Framnæs» er alltid på en trafikkert havn, og hele tiden legger den til og fra. Førerne befinner seg derfor av og til i situasjoner hvor de må manøvrere litt tøffere enn ønsket.

La det ikke herske tvil, «Framnes» er en sikker båt som også godt kan brukes som reservebåt for «Angvik», men på båtens egne begrensninger.

Jeg leser nå i TK at at ledelsen i Stiftelsen Framnæs vurderer elektrisk fremdrift med to dreibare propeller i stedet for ror. Dermed blir «Framnæs» nærmest lydløs og lettere å manøvrere enn hovedsundbåten «Angvik».

Jeg har også forståelse for at Sundbåtselskapets førsteprioritet er å skaffe erfarne førere til den ordinære sundbåten. I tillegg å skulle bygge opp kompetanse til å kjøre «Framnæs», kan av driftshensyn bli 2. prioritet.

Ikke inndratt

Styreleder i Sundbåtselskapet Arne Grødahl hevder med stor patos i TK at Sjøfartsdirektoratet har inndratt passasjersertifikatet. Dette er ikke korrekt.

Passasjersertifikatet er ikke inndratt. Det henger om bord og skal bare fornyes. Båten er kjørbar så snart dere får utbedret slitasjen dere henviser til.

Denne bløffen var for dum, Arne Grødahl. Du vet jo at alle direktorat journalfører hva de gjør.

Alvorlig talt, «styre», dette er ingen umulig sak, bare dum. Som styre har dere fått ansvaret for et spesielt klenodium. Behandle henne godt og dere kan ha glede av henne i mange år.

Kulturell plattform

Til slutt, «Framnæs» var en folkegave til byen. Båten kan og bør fungere som en «kulturell plattform».

For noen år siden var også jeg styreformann i Sundbåtstyret. Når vi fortalte om byen «oss» og verdensrekorden, skapte det beundring. At folk var stolt av Sundbåtselskapet og rekorden fikk vi et bevis på da byen for noen år siden kåret selskapet til byens kulturminne.

En gang hadde jeg gleden av å fortelle om «rekorden» (Verdens eldste … osv, osv.) for en delegasjon fra Newcastle havn. De tvilte – de mente en slik betydelig rekord måtte befinne seg i en større kulturby, for eksempel Alexandria, London eller Bombay, «not in a small fishing village on the west coast of Norway». De ble til slutt overbevist og tydelig imponert. Det gikk opp for dem at også vi var en kulturby. Vi fikk litt ære.

Arne, dette er vår kultur. Driftskonseptet må muligens reforhandles, men, «Framnæs» må på en eller annen måte være tilknyttet Sundbåtselskapet.

Les også

Hvor skal vi parkere? Kan sundbåten hjelpe?

Les også

«Framnæs» – perla som «forsvant»?