Gravende journalistikk heter det visst. Jeg og tusenvis med meg vil vite hvordan dir. Bakke kunne sitter på gjerdet og vente på statsbudsjettet for deretter i neste øyeblikk å proklamere at all fødselshjelp skal forsvinne for godt ved Kristiansund sykehus. Hva har det vært av kontakt mellom dir. Slørdahl , dir. Bakke og helsedepartementet ved Kjekol i dagene, ukene før statsbudsjettet kom? Hadde han fått «go ahead» fra Kjerkol eller har han på egen hånd gått imot det Kjerkol sier (Hurdalsplattformen står ved lag og at det fortsatt skal arbeides med å få føden I Ksu åpnet).

Plassert på sidelinja?

Hvorfor er ikke styrelederen i HMR på banen? Er han og styret også satt på sidelinja, eller har han kommet med et nikk i forbifarten. Skal ikke slikt styrebehandles eller er direktørene i helseforetakene eneveldige herskere? Hvorfor er vi blitt helt hjelpeløse mot slike overgrep? Hvorfor hører vi ikke noe fra våre lokale politikere bortsett fra Nordmørslista? Ordføreren og hans undersåtter sitter på jobb for å ta vare på befolkningen som har gitt dem denne makta. Hvis lojaliteten til moderpartiet går foran oss så er det bare å ta hatten sin og gå.

Tør dere ta utfordringa?

Lurer på om vi kanskje har en mulighet her til å røske godt opp i den forhatte helseforetaksmodellen og ta tilbake verdigheten og humanitet i det norske helsevesen. Men, og det er et stort men, vi trenger lokalavisa vår og lokalpolitikerne våre. Tør dere ta utfordringa?

Les også

En følelse av forakt

Les også

Tvetydig avklaring

Les også

Stoler helseministeren fortsatt på Helse Møre og Romsdal?